Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#201 Narzędzia wspomagające samoorganizację zespołów

2020-04-20

Adrian Janik, Mateusz Hauk

W pracy z zespołami szczególnie ważne jest budowanie odpowiedzialności i samodzielności współpracowników. Jednym z głównych zadań Scrum Mastera jest stymulowania zespołów do rozwoju i samoorganizacji.

Podczas wystąpienia poznasz 2 techniki, które mogą okazać się opłacalne w Twojej pracy:

Coaching narzędziowy – technika pracy pozwalająca na wypracowanie bardziej opłacalnych sposobów zachowań w relacji z innymi;

Grupa Balinta – narzędzie grupowe, pozwalające na szukanie bardziej opłacalnych rozwiązań i wykorzystanie potencjału członków zespołu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a rozwijaniem siebie i innych, zapraszam do udziału w spotkaniu.

Prelegenci

Adrian Janik

Trener biznesu, psycholog, konsultant i terapeuta organizacji. Wspiera organizacje w planowaniu i skutecznym wdrażaniu zmian. Pomaga wypracowywać i osadzać efektywne standardy komunikacji. Zespołom i jednostkom dostarcza wiedzy i umiejętności związanych z kompetencjami osobistymi, komunikacją, relacjami oraz zespołowością. Wspiera samoorganizujące się zespoły pracujące w oparciu o metodologie zwinne (Agile, SCRUM). Absolwent psychologii na UAM w Poznaniu. Trener od 2011 roku. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu SET oraz Akademię Trenera Biznesu Kontrakt. Regularnie uczestniczy w spotkaniach społeczności SCRUM/AGILE (ACCPL) Prywatnie zapalony podróżnik i biegacz. W wolnych chwilach odpoczywa z książką w ręku. Team Marvel, ale szanuje DC.

Mateusz Hauk

Doktor nauk społecznych w obszarze psychologii, trener biznesu i umiejętności interpersonalnych. Specjalizuje się w rozwoju umiejętności szefowskich i menedżerskich, budowaniu i usprawnianiu pracy zespołów, facylitacji i moderacji, działaniach ukierunkowanych na poprawę relacji w miejscu pracy (zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym organizacji) przy równoczesnym zwiększaniu efektywności. Autor wielu publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji, autor psychometrycznych narzędzi diagnostycznych, psycholog, ekspert HR, ekspert metodologiczny realizujący projekty B+R. Doświadczenie: trener od 2005 roku Kariera i rozwój: Ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest certyfikowanym Trenerem Biznesu (poziom EQF 5 EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK). Realizował projekty w zakresie doboru zawodowego, oceny pracowników i kandydatów do pracy, badania potrzeb szkoleniowych, projekty rozwojowe (szkolenia, coachingi, rozmowy rozwojowe), projekty z zakresu budowania modeli kompetencyjnych i profili kompetencyjnych itp. Tworzył zespół oceny kompetencji i zarządzał jego pracą; brał udział w ponad 85 sesjach Assessment Centre / Development Centre (głównie jako asesor prowadzący). Obecnie współtworzy turkusową organizację. W swoich działaniach propaguje ideę samozarządzania i samoorganizacji. Duży nacisk kładzie na tworzenie sprzyjających warunków i relacji w miejscu pracy.

Przykładowe pytania coachingowe

Nagranie

Materiały ze spotkania