Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#95 Jak ocenić efektywność Scrum Mastera / Agile Coacha — dyskusja

2015-03-16

What we’ll do

Scrum Master albo Agile Coach koncentruje swoją pracę na zespole i organizacji. W przeciwieństwie do pracy zespołu deweloperskiego albo właściciela produktu nie jest takie oczywiste co jest rezultatem pracy SM/AC. Jaką wartość dla organizacji dodaje SM/AC? Jak ją mierzyć? Czy w ogóle jest to możliwe?

W ramach kolejnego spotkania Agile Warsaw zapraszamy do dyskusji na ten temat. Spotkanie będzie miało formę interaktywnej dyskusji, tzn. podzielimy się na podgrupy, w ramach których spróbujemy wypracować metody / pomysły, a następnie wymienimy się wnioskami.

Nagrania brak