Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#43 Value Stream Mapping

2012-10-13

Tomasz Wykowski, Robin Dymond

Tomasz de Jastrzębiec Wykowski oraz Robin Dymond przeprowadzą darmowy warsztat z Value Stream Mapping, czyli metody Mapowania Strumienia Wartości. Jest to technika analizy efektywności procesu wywodząca się z podejścia Lean. Wizualizacja obecnej sytuacji pozwala na zidentyfikowanie strat (wastes) i zaproponowanie poprawy procesu.

Więcej szczegółów dotyczacych warsztatu.

Artykuł: “Nieefektywności, albo o zrzucaniu tłuszczu”

No video recording