Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#287 Procesy grupowe: bez Tuckmana

2023-11-30

Michał Idzikowski

Procesy grupowe: bez Tuckmana to spotkanie, które ma na celu pogłębienie wiedzy na temat procesów zachodzących w zespołach oraz omówienie dlaczego model Tuckmana nie zawsze jest najlepszym narzędziem do zrozumienia i facylitacji tymi procesami. Ponadto, omówimy wpływ procesów grupowych na zdolność zespołów do samoorganizacji.

W trakcie tego spotkania potrzebne będzie aktywne zaangażowanie uczestników. Zamiast jedynie biernego słuchania, uczestnicy zostaną zaproszeni do ćwiczenia oraz dyskusji.

Dla kogo jest ten meetup?

Spotkanie dedykowane jest osobom, które pracują w zespołach, zarządzają grupami, lub są zainteresowane doskonaleniem swojej wiedzy na temat procesów grupowych.

Prelegent:

Michał Idzikowski - Scrum Master oraz Agile Coach od 2016 roku wspierający zespoły oraz organizacje na ich drodze ku większej efektywności. Doświadczony trener, certyfikowany coach indywidualny, grupowy oraz zespołowy. Swoje doświadczenie budował w zagranicznych organizacjach pracując z ponad dwudziestoma zespołami wytwarzającymi zróżnicowane produkty. W codziennej pracy koncentruje się na budowaniu przejrzystości, odpowiedzialności i kultury otwartego feedbacku. Skupiony na ciągłym rozwoju swoich kompetencji jak i kompetencji ludzi z którymi pracuje. Jego super mocą jest szybkie budowanie zaufania co pozwala na efektywne budowanie środowiska współpracy

Nagrania brak