Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#232 W poszukiwaniu złotego runa - czyli gdzie ta wartość biznesowa?

2021-05-24

Przemysław Piwowar

Zdefiniowanie pojęcia “wartość biznesowa” nie jest proste. Kiedy zapytasz o to różne osoby to w zależności od stanowiska jakie zajmują udzielają innych odpowiedzi. Każdy ma swoje zdanie w tej kwestii.
Bardziej doświadczeni Product Ownerzy będą odnosić się do korzyści, jakie firma generuje dla swoich interesariuszy. Analitycy będą mówić, że ich analizy mają wartość biznesową. Przedstawiciele HR mówią, że wartością biznesową są pracownicy. Kiedy zapytasz sprzedaż, powiedzą, że sieć powiązań społecznych organizacji przyczynia się do jej wartości biznesowej. Pozwala im to łączyć się z firmami, aby sprzedawać więcej usług, jak również zlecać na zewnątrz zadania niezwiązane z podstawową działalnością firmy.
Członkowie zarządu częściej wiążą wartość biznesową z aktywami jakie firma posiada.
Inni jeszcze powiedzą, że to się po prostu czuje.

Jak widać, wartość biznesowa może być zdefiniowana dość szeroko.

Czym więc dokładnie jest wartość biznesowa? Co to znaczy maksymalizowanie wartości biznesowej? Czy wartość można zmierzyć? Czy na etapie projektowania można oszacować wartość biznesową? Jak spośród wielu rzeczy, które mamy do zrobienia wybrać te, które przyniosą największą wartość?

W trakcie spotkania poszukamy odpowiedzi na powyższe pytania.

Dla kogo?

Dla SM i PO

O prowadzącym

Przemysław jest nieugiętym optymistą, który dostrzega wiele możliwości w każdej sytuacji. Konsekwentnie przekonuje, że napotykanie trudności są jedynie impulsem do działań, dzięki którym można się jeszcze więcej nauczyć. Głęboko wierzy, że wszystko można ulepszyć, wyeliminować wady i odszukać nowe możliwości nawet w kryzysie. Lubi eksperymentować.

Od 21 lat z ogromną fascynacją realizuje projekty i produkty w branży IT, zawsze blisko organizacji turkusowych lub zwinnych. Doświadczenie w roli programisty, team leadera i product ownera pozwala mu lepiej rozumieć i komunikować się zarówno z zespołami wytwórczymi jak i interesariuszami.

Dziś jako Leader Agile Center pomaga BNP Paribas przejść na wyższy poziom zwinności tzw. Agile@Scale

Nagranie

Materiały ze spotkania