Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#229 Bezpieczeństwo psychologiczne w samoorganizacji.

2021-04-12

Irena Kaszewska, Paulina Koperska

“Całość jest większa niż suma jego części” - Arystoteles. Jego imieniem został nazwany projekt HR Google z 2012 roku, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie co jest kluczowe dla zbudowania zespołów osiągających sukces .

Spośród 5 odkrytych czynników na pierwszym miejscu znalazło się poczucie bezpieczeństwa rozumiane jako pozwolenie na zadawanie trudnych pytań o sens i kierunek działań, gotowość do podejmowania ryzyka, odkrywania własnej wrażliwości bez obawy o reakcję zespołu.

Samoorganizujące się zespoły to coraz powszechniejszy sposób na zapewnienie zwinności organizacji. Systemy samoorganizacyjne zostały stworzone z myślą o łączeniu efektywności w realizacji celów z humanizmem.

Skupimy się na humanizmie. Jakie praktyki mu sprzyjają? O co należy zadbać? Jakie postawy liderów i członków zespołów są nierozerwalnie związane z metodami samoorgnizacyjnymi?

Celem warsztatu jest zarówno doświadczenie praktyk, jak i dotarcie do ich głębszego sensu i wpływu na poczucie psychologicznego bezpieczeństwa członków zespołu. Dzięki temu możliwe będzie świadome budowanie silnych i skutecznych zespołów.

Osią warsztatu będzie pogłębienie zrozumienia 5 wybranych elementów metodyk samoorganizacyjnych o szczególnej mocy w kreowaniu bezpieczeństwa psychologicznego. Będzie też przestrzeń na wymianę myśli i doświadczeń. Zapraszamy!

Irena Kaszewska

Irena Kaszewska - Jestem konsultantką wspierającą firmy w usprawnianiu metod zarządzania i organizacji pracy. Za mną 10 lat doradztwa strategicznego i procesowego w Accenture oraz blisko 10-letnie doświadczenie we współkreowaniu i realizacji ogólnofirmowych programów transformacyjnych w Orange. Jestem praktykiem i certyfikowaną trenerką samoorganizacji będąc przekonaną, że jest adekwatną odpowiedzią na współczesne wyzwania organizacji.

Paulina Koperska

Paulina Koperska - Jestem entuzjastką, praktyczką i promotorką samoorganizacji; liderką z kilkunastoletnim doświadczeniem biznesowym w obszarze FMCG, coachem indywidualnym i zespołowym, trenerką umiejętności miękkich w kilkudziesięciu organizacjach. Założyłam Stowarzyszenia Design for Change Polska. Należę do zespołu Turkusowych Śniadań i SoFA

Nagranie

Materiały ze spotkania