Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#176 [Warsztat] OKRy - jak definiować cele dla zespołu deweloperskiego

2019-02-18

Tomasz Bienias & Jerzy Stawicki

Coraz większą popularność zdobywają OKRy - Objectives and Key Results. To metoda zarządzania opracowana w Intelu i stosowana przez Google, Booking.com, Allegro i wiele innych firm. Na warsztacie dowiesz się jak działa i zrozumiesz jak definiować cele oraz jakie przyjąć miary sukcesu dla zespołu deweloperskiego.

Agenda: 1. Metoda OKR: podstawowe elementy i opis działania 2. Tworzenie celów OKR - Określanie celu i kluczowych miar - ćwiczenie i omówienie wyników 3. Miary w rozwoju produktu - praca warsztatowa nad katalogiem miar

Prelegenci

Tomasz Bienias

Tomasz jest znawcą metodyki OKR. Prowadzi szkolenia i pomaga firmom wdrażać podejście. W 2015 roku jako członek kierownictwa Segmentu Internet Agory wprowadzał ją w zespołach biznesowych skupiających ponad 200 osób. Przez 15 lat kariery odpowiadał za produkty internetowe, UX, project management, pracę zespołów produktowych oraz technologię. Stworzył stronę Okry.pl, która jest darmowym kompendium wiedzy o metodyce. Od 2004 roku pisze bloga “Tebe Gada” o rozwoju produktów i zarządzaniu. Pasjonują go nowoczesne organizacje, w których autonomiczne zespoły zaangażowanych ludzi współpracują ze sobą dążąc do wspólnego celu.

Jerzy Stawicki

Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz uczestniczy w projektach zmian organizacyjnych i transformacji firm i zespołów w duchu Agile i Management 3.0. Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i asesor projektów. Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samoorganizacji.

Nagrania brak