Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#168 Budowanie backlogu w korporacji - na przykładzie PZU

2018-10-29

Marcin Sokalski, Paweł Cesarz

Zarządzanie backlogiem dużej korporacji jest wyzwaniem w bardzo wielu wymiarach. Korporacja to środowisko, w którym wielu ludzi próbuje jednocześnie przeforsować wiele różnych celów przy pomocy zasobów, które na ogół są ograniczone. Złożoność to potencjalnie wymarzone warunki dla pojawienia się chaosu, konfliktu i kakofonii. Jak w tych okolicznościach uzyskać wspólne rozumienie sytuacji u wszystkich zaangażowanych stron? Jak zapewnić dostępność i jawność backlogu? Jak go porządkować? Jak rozstrzygać potencjalne sytuacje konfliktowe? Jak przygotować się na nieuchronne zmiany i uniknąć contract game? Problemy, które często są banalne lub niezauważalne w małej skali, stają się w takich realiach poważne i wymagają szczególnych środków.

Nagrania brak