Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#164 PM & Agile - czy to da się pogodzić? Jak to robić?

2018-09-03

Krystian Kaczor

Wiele ogranizacji chce przejśc transformacje do Agile. Jednym z kluczowych obszarów transformacji jest PMO i project mangement. I tutaj często pojawia się silny opór. Czy Project management ma rację bytu w Agile? Czy da się pogodzić Project Management i Scrum? Gdzie jest miejsce dla Project Managera? A może Agile Project Management? Czy można robić Scrum w ramach projektów? Porozmawiamy o tym co to jest i po co jest project management. Czym zajmuje się osoba na stanowsku Project Manager. Pokażę sposoby podejścia do rozwiazania tej kwestii w Transformacji do Agile. Zrobię przegląd podejść, które proponują gotowe rozwiązania.

Krystian Kaczor to trener i coach z dużym, międzynarodowym doświadczeniem. W Polsce jako Agile Coach transformuje organizacje głównie w sektorze finansowym. Jest jedym z pierwszych Profesjanalnych Trenerów Scruma (PST) w Scrum.org. Pro­pa­ga­tor prag­ma­tycz­nego podejścia opartego na empi­ry­zmie i mierzalnych efek­tach. Autor sprze­da­nej w tysiącach egzem­pla­rzy książki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i praktyka w metodach Agile”. Tre­ner i konsultant w QAgile, który ciągle pracuje z zespołami, żeby utrzymać więź z praktyką i realiami. Już od 14 lat współpracuje ze znanymi firmami od mroźnej północy Szwecji po pustynie Iranu usprawniając Zespoły, procesy, projekty i całe organizacje. Bogate doświadczenie od pracownika wsparcia technicznego do program managera pozwala mu spojrzeć na proces powstawania oprogramowania z wielu różnych stron. Krystian prowadzi szkolenia z obszaru Agile, Scrum, zapewnienia jakości, testowania oraz umiejętności miękkich. Autor książek, e-booków i szeregu innych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Jakości Systemów Informatycznych. Professional Scrum Trainer, PMI-ACP, ISTQB CTAL TM, ICF ACC, SAFe Program Consultant, LeSS Practitioner.

Nagranie