Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#161 Myślenie produktowe vs myślenie projektowe

2018-08-13

Maciek Sowiński

Zapraszamy na warsztat, który ma na celu pokazać czym różni się inicjowanie projektu i inicjowanie pracy nad produktem oraz przedstawić doświadczenia prowadzącego związanego z oboma podejściami.

Podczas warsztatu uczestnicy będą inicjować produkt w oparciu min. o framework Innovation Games oraz ćwiczyć metody pracy nad produktem które już następnego dnia mogą wypróbować w swoich firmach.

Cele warsztatu: * porównanie myślenia projektowego z myśleniem produktowym, * praca w grupach i ćwiczenia z obszaru: * tworzenie wizji produktu, * priorytetyzacja w produkcie, * szukanie szans produktowych, * praktyczne zarządzanie ryzykami.

Warsztat jest głównie kierowany dla: Kierowników projektów, Product Ownerów, Analityków biznesowych oraz Scrum Masterów.

Maciek pracuje z ideami, które stoją za zwinnością od 2010 roku. W tym czasie jego klientami były startupy, software housey, korporacie i spółki skarbu państwa. Miał okazję pracować w Anglii, Niemczech i Danii. Obecnie wspiera swoich klientów jako agile coach i trener.

Zdjęcia z warsztatu:

Nagrania brak