Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#113 Co na codzień najbardziej doskwiera PO/PM? (warsztaty!)

2016-05-16

Anna Zaremba, Artur Kasza

Spróbujmy zorganizować serię spotkań wokół tematów bliskich PO-som i PM-om. Pomyśleliśmy, że ponieważ to jest bardzo szeroki zakres tematów to zaczniemy od mocno interaktywnych warsztatów, które odpowiedzą na pytanie co na codzień najbardziej nam doskwiera.

Musimy niestety ograniczyć liczbę osób na warsztatach (logistyka!) ale z drugiej strony chcielibyśmy mieć jak najszerszą perspektywę i stąd nietypowy sposób zapisywania się na nie przez listę oczekujących.

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w tych warsztatach zostaw nam trochę informacji o sobie a my ze wszystkich chętnych postaramy się zestawić reprezentatywną grupę. Zapraszamy w pierwszej kolejności osoby faktycznie pracujące jako PO, PM czy w innych rolach powiązanych z produktem. W szczególności nie będą to warsztaty dla SM-ów. Wynikami oczywiście podzielimy się ze wszystkimi.

P.S. Warsztaty poprowadzą zawodowi facylitatorzy :)

Anna Zaremba Trener, Facylitator, Mentor, Coach. Współzałożyciel Akademii Facylitacji. Właściciel firmy szkoleniowej Media Plus, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów (IAF). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania L. Koźmińskiego w Warszawie w specjalności Szkolenie i rozwój. Międzynarodowy coach, certyfikowany przez szkołę Josepha O’Connora. Jest twórcą autorskich programów dla organizacji i studiów podyplomowych uczelni wyższych, oraz autorem gier rozwojowych. Prowadzi Bloga „Oczami trenera” na portalu HR Standard. Doświadczony trener w zakresie zarządzania ludźmi, obsługi klienta i sprzedaży oraz prowadzenia szkoleń. Od lat wykorzystuje metody i techniki facylitacyjne w kontekście rozwoju, ostatnio specjalizuje się w metodach pracy grupowej Technology of Participation.

Artur Kasza Wykładowca akademicki, trener, konsultant, facylitator. Współzałożyciel Akademii Facylitacji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów (IAF). Doktor nauk społecznych (Uniwersytet w Leuven, Belgia). Ukończył również studia podyplomowe w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia) w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. Facylituje spotkania i warsztaty, w tym dotyczące strategii, portfela, programów i projektów, zarządzania wiedzą i zarządzania kompetencjami. Poliglota, doświadczony mówca, spędziwszy wiele lat za granicą, posiada duże umiejętności komunikacji międzykulturowej. Biegle włada językiem angielskim i francuskim, komunikatywnie hiszpańskim.

Warsztaty miały na celu zebranie informacji o tym z czym na codzień borykamy się jako PO czy PM. Problemy zostały pogrupowane w kategorie.

Wynik warsztatów

Nagrania brak