Nieformalna grupa entuzjastów spotykająca się z grubsza co dwa tygodnie.

#105 Przywództwo plemienne (ang. tribal leadership)

2015-10-26

Maciek Sowiński

Zapraszam na spotkanie, na którym opowiem o przywództwie plemiennym. Termin ten sformuował Dave Logan. Prezentacja jest oparta na książde Dave’a “Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization”

Dave Logan w swojej książce podkreśla znaczenie plemion we współczesnym świecie i przywódców, którzy stoją na ich czele. Wychodzi z założenia, że jednostka może dobrze się czuć i skutecznie działać jedynie jako część zintegrowanej grupy. Przywództwo plemienne omawia zatem najbardziej twórcze interakcje międzyludzkie i rolę przywódców w budowaniu relacji społecznych.

Czy zdarza ci się, że to, czym się zajmujesz, jest sprzeczne z Twoimi odczuciami? Czy odczuwasz niekiedy, że zasady panujące w twojej pracy zaprzeczają wartościom i zasadom, które reprezentujesz? Jeśli tak, to być może ewoluowałeś już do wyższego poziomu kultury plemiennej i nie pasujesz do plemienia, w którym obecnie tkwisz.

Poziomy kultur plemiennych można nazwać również etapami rozwoju świadomości społecznej, a świadomość ma pewną ciekawą cechę polegającą na tym, że jesteśmy w stanie zrozumieć jedynie ludzi reprezentujących ten sam poziom świadomości. Osoby reprezentujące inne poziomy świadomości będa nam się jawić jako „niedorozwinięte”, „niedojrzałe”, albo „oderwane od rzeczywistości”. Myśląc w ten sposób, zapominamy, że prawda każdego człowieka jest inna i związana jest ściśle z rzeczywistością, w jakiej on/ona żyje.

Serdecznie zapraszam.

Nagrania brak